Úvodná stránka
Klub vodných športov Aquarius Nitra
Výročná členská schôdza 2019 Vytlačiť
Napísal Peter Juhas   
Streda, 03 Január 2018 21:25

V mene výboru KVŠ Aquarius Nitra pozývame všetkých členov, záujemcov o členstvo a sympatizantov na výročnú členskú schôdzu.

Schôdza sa bude konať dňa 21. 2. 2019 o 16.30 na tradičnom mieste - Snack Bar U Klokana, Nábrežie mládeže 2 B, Nitra.

Program:

1. Správa o činnosti v roku 2018

2. Správa o hospodárení v roku 2018

3. Správa revíznej komisie

4. Voľba členov výboru

5. Plán činnosti 2019

6. Návrh rozpočtu 2019

7. Diskusia

Schôdza je správna príležitosť zaplatiť členské známky aj objednať si členské známky KST.

 

 

Posledná zmena na Štvrtok, 24 Január 2019 09:11
 
% zaplatenej dane Vytlačiť
Napísal Peter Juhas   
Štvrtok, 19 Január 2012 01:00

Venujte nám prosím % zaplatenej dane.

Podľa zákona č. 295/2003 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov je daňovník oprávnený poukázať sumu zodpovedajúcu % zaplatenej dane ním určenej právnickej osobe - nepodnikateľskému subjektu. Klub vodných športov Aquarius Nitra  IČO 42114632 je právnickou osobou, ktorá spĺňa kritériá stanovené zákonom pre prijímanie spomenutej sumy a je zaregistrovaný v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb.

Získané prostriedky chceme v zmysle uvedeného zákona použiť na podporu športu a turistiky v našom klube a na ochranu prírody - čistenie vodných plôch na vybraných lokalitách na území Slovenska.
Pomôžte nám pri podpore športu mládeže a ochrane prírody!

POZOR ZMENA VYHLÁSENIA O POUKÁZANí PODIELU ZAPLATENEJ DANE

Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň z príjmov za Vás vykonal zamestnávateľ je potrebné vyplniť a odovzdať potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Obe tlačivá sú pre rok 2019 (za daň z roku 2018) nové a zmenené. Pri vypĺňaní IČO príjmateľa sa zarovnáva doprava, nie doľava ako doteraz!!!! Pri zarovnaní doľava to bude považované za chybné a % dane nebude poukázané.

Pripravené Vyhlásenie s vyplnenými údajmi KVŠ Aquarius Nitra stiahnete tu - stiahnúť.

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov - stiahnúť.

Viac informácii, tlačívá aj postup krokov pre poukázanie % zaplatenej dane nájdete na stránke www.rozhodni.sk

Ďakujeme

Posledná zmena na Pondelok, 21 Január 2019 08:34
 
 

Kto je prihlásený?

Aktuálne máme 8 hosťov prítomný

Prihlásenie

Ak si želáte vytvoriť účet kontaktujte administrátora: admin(zavinac)aquarius.skNávštevy

Počet zobrazení obsahu : 95059