Úvodná stránka História klubu Z histórie oddielu vodnej turistiky.
Z histórie oddielu vodnej turistiky. Print

Začiatky vodnej turistiky v Nitre a blízkom okolí boli skôr sporadické, individuálne a nezachovali sa o tom žiadne hodnoverné dokumenty.

Doložené informácie siahajú do začiatku   70- tych rokov, ako dokladá výpis z oddielovej kroniky oddielu vodnej turistiky telovýchovnej jednoty LOKOMOTÍVA Nitra:

 

 

Lodenicu sme mali vtedy pri moste cez rieku Nitra na Vodnej ulici v susedstve Základnej školy Tulipán.

 

Od jari do neskorej jesene tam býval veľmi čulý ruch, chodila tam spústa detí a mládeže. Výborne fungovala spolupráca s Okresným domom pionierov a mládeže, ktorý materiálne prispieval na činnosť. Tréningy a rôzne podujatia bývali cez sezónu niekoľkokrát do týždňa. Po novembri 1989 si potomkovia niekdajšieho majiteľa pozemku uplatnili reštitučný nárok, obratom pozemok predali a dnes na mieste bývalej lodenice stojí skladová hala. Vodná turistika sa presťahovala   do priestorov Univerzity Konštantína Filozofa, kde sme boli až do ukončenia prestavby areálu univerzity. Dnes je vodácky materiál uskladnený v priestoroch bývalej starej školy pod Zoborom pri Kostolíku.

Činnosť oddielu v tých rokoch bola mimoriadne bohatá. Okrem účasti na vodáckych každoročných podujatiach ako boli Splavy priateľstva  po Váhu, Pltníckej 50 - ky, splavu Malého Dunaja, splavu dunajských ramien, Tatranského okruhu vodákov a Medzinárodnej plavby po Dunaji (TID ) sme usporiadali mnoho pekných akcií. Jednou z nich bol splav bulharského Dunaja. Plavba trvala dva týždne a po nej nasledoval týždenný pobyt pri Čiernom mori. Náklady na dopravu s ďalšími spoločnými výdavkami boli iba 600,- Kčs na jedného účastníka. Študenti si tieto peniaze zarobili na niekoľkých piatkových brigádach v mliekarni. Tohoto podujatia sa zúčastnilo 28 vodákov a aby bola využitá kapacita autobusa ( RTO), pribrali sme ešte do dvadsať peších a vysokohorských turistov z našej TJ, ktorí zliezali hrebene balkánskych hôr Pirin a Stará Planina a starali sa o autobus.

 

 

Dobrá fyzická a technická príprava vyústila do účasti na splave českej vodákmi ospevovanej rieky Sázavy zo Světlej n. S. cez povestné Stvořidla a nádherný úsek Krhanice - Píkovice po ústie a potom po Vltave do Prahy, kde sme si ešte tri dni prehliadali zaujímavosti vtedajšieho aj nášho hlavného mesta. Z tohoto podujatia sme natočili asi  polhodinový film.

 

I keď ako členovia LOKOMOTÍVY sme nemali veľké problémy s dopravou osôb ani člnov, túžili sme po niečom mobilnejšom. Táto túžba sa nám splnila, keď sa nám na jeseň r.1979 podarilo zabezpečiť podvozok na dostavbu pre člny s technickým preukazom. Cez zimu sme urobili potrebné úpravy a na jar 1980 bol v plnej paráde daný do prevádzky. Zháňanie peňazí a doprava prívesu z Prahy ( Satalice) do Nitry je námet na ďalší článok. Príves po úprave slúži dodnes.

 

 

Začiatkom prázdnin r.1980 sme sčerili vody Oravy a liptovských riek Váhu, Čierneho Váhu a Belej.

 

 

V auguste sme absolvovali dvojtýždňovú 5 - tu etapu dunajskej plavby TID z Belehradu do bulharského Vidinu dlhú 373 r. km.

 

 

V roku 1981 okrem na začiatku spomínaných pravidelných podujatí sme uskutočnili plavbu po Hrone a Dunaji z Kozároviec do Budapešti.  V Štúrove sme sa pripojili k účastníkom TID-u. Počasie nám veľmi neprialo hlavne na Dunaji (dni na Hrone boli celkom fajn), takže dobre nám padla velikánska vatra na začiatku dunajského ostrova Szent Endre, ktorú zapálili maďarskí organizátori TIDU, že sme sa mohli zohriať a osušiť. Splav sme ukončili v Budapešli v športovom areále Tungsram, odkiaľ sme robili výpady do mesta.Na záver pri ceste na železničnú stanicu sme Vladovi prepašovali do ruksaku železničné brzdové obloženie ( asi 5-7 kg) :o)).

V nasledujúcom roku sme zorganizovali splav juhočeských riek Vltavy, Lužnice a najkrajšej časti Sázavy z Týna n.S. po ústie. Zastavili sme sa v Prahe a urobili si prehliadku historických pamiatok ( U Flekú .... :o))). Boubínsky prales, chránený prír. útvar Čertova stena, mestské rezervácie Tábor, Č.Krumlov, Č. Budějovice, zámky Krumlov, Hluboká, Staré město pražské, Národné múzeum, Technické múzeum ...

Aj z tohoto podujatia je dochovaný dokonca farebný film.

 

 

V roku 1983 to bolo hlavne poznávanie slovenských vôd a to Váhu (Pltnícka päťdesiatka s Paľkom Javorom), Dunajských ramien, ktoré som prvýkrát splavil s našou omladinou v rámci spartakiádnych sprievodných akcií ešte v r. 1980,páčilo sa nám to, tak sme v spolupráci so spomínaným Paľkom Javorom ( vtedajším krajským predsedom vodnej turistiky) začali každoročne ramená splavovať. A konečne v tomto roku sme dôkladne preskúmali aj našu materskú rieku - Nitru.

Začiatkom februára 1984 sme uskutočnili splav maďarskej riečky Melegvíz neďaleko Veszprému. Predstavte si splav 4.-ho februára, keď je všade plno snehu ! Do riečky totiž vytekala voda čerpaná z bauxitových baní a mala teplotu okolo 25o C.

Toto podujatie sa niekoľko rokov po sebe opakovalo.

 

 

V roku 1985 sa udialo niekoľko pekných podujatí: ďalší ročník už spomínaného splavu riečky Meleg víz.

 

Ďalší ročník splavu Dunajských ramien, splav rieky Nitry z Partizánskeho do Nitry, Hron a Dunaj z Kalnej do Budapešti v  spolupráci s TJ AGRO Kalná, pokračovanie splavu Nitry z lodenice do Nových Zámkov, splav Váhu z Hlohovca do Serede so zastávkou na Beregu v drevenici Paľka Javora a prvý ročník večerného lampiónového splavu Nitry.

Okrem tradičných podujatí (Plavba Považím, Dunajské ramená, dolná Nitra sme absolvovali etapu TID z Moháča do Belehradu.

 

Nasledovali letný splav Hrona z Novej Bane do Kalnej, splav hornej Nitry z Partizánskeho do Nitry, pešia túra na Pohronský Inovec a Štiavnické vrchy a lampiónový splav Nitry.

 

 

Roku 1987 sme začali s odomykaním rieky a pálením Moreny, pokračovali splavom Váhu z Nového Mesta n. V. do Serede, Dunajskými ramenami a Dňom s Neptúnom.

 

V tomto roku sme sa zúčastnili na 2- hej etape TIDu z Linzu do Bratislavy.

 

Urobili sme prieskumnú plavbu po Starej Nitre z Nových Zámkov do Komárna a prieskumnú plavbu Žitavy z Novej Vsi n.Ž. do N. Zámkov.

 

Uskutočnil sa už v poradí tretí Lampiónový splav Nitry od lodenice do Lužianok ešte za svetla, táborák so zaujímavým programom a po zotmení plavba s lampiónmi.

 

 

Koncom roka sme začali so serióznou prípravou technickej dokumentácie na rekonštrukciu lodenice a boli prisľúbené peňeži z ústredia. Bohužiaľ než sa stihlo všetko riadne pripraviť, vypukla demokracia a bolo po všetkom.

 

 

V nasledujúcom roku okrem už tradičných podujatí sme sa zúčastnili ďalšej etapy TID z Bratislavy do Budapešti. Etapa merala 225 r. km a zúčastnilo sa jej okolo 600 vodákov z 13-tich krajín.

 

Hádam ešte by bolo dobré spomenúť každoročné večerné pešie túry z pod Žibrice po hrebeni na Pyramídu. Kuriozitou bolo v niektorých rokoch mimoriadne množstvo húb - bedlí a suchohríbov, ktoré sme zbierali pri svetle bateriek.

 

4. - 7. mája sme hostili výpravu francúzskych turistov z mesta Alencon

 

 

Po predchádzajúcej prieskumnej plavbe sme usúdili, že stará Nitra je v úseku z Nesvád do Komárna nádherná a romantická, tak sme ju znovu splavili. Brehy boli lemované starými vŕbami, vo vode, na vode i na brehu plno rôznych živočíchov. V Martovciach sme navštívili Múzeum ľudovej architektúry a dali si v miestnej krčme dobrého Bažanta. Bohužiaľ časom košaté vŕby vyrúbali a prebytok slnečného svetla spôsobil, že v toku prebujneli rôzne vodné rastliny, takže tok je prakticky nepriechodný - škoda !

 

Vtom istom roku bola splavená Čierna voda z Novej Dedinky do Jahodnej, Mošonský Dunaj z Bratislavy do Komárna,  v spolupráci s TJ AGRO Kalná nemecká Spréva a podtatranské rieky Váh, Čierny Váh, Dunajec, Hornád, Belá a Orava za účasti približne 200 vodákov (30 DDR, 5 MĽR).

Pre veľký záujem sme si podujatie o rok zopakovali.

A ešte splav Dunaja z Tulnu do Štúrova

Tu už bola kronika vypísaná. To čo nasledovalo, je vlastne súčasnosť.  :o)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kto je prihlásený?

We have 1 guest online

Prihlásenie

Ak si želáte vytvoriť účet kontaktujte administrátora: admin(zavinac)aquarius.skNávštevy

Content View Hits : 119261