Pôvodná stránka momentálne nefunguje.
Pre informácie o klube navštívte našu stránku Facebooku!
@aquariusnitra
Najbližšia akcia Dunajské ramená - Dunakility
24. - 26. mája. 2019
Stretneme sa v piatok o 15.00 v novej lodenici v areáli športových ihrísk za internátom Mladosť. Podľa počtu ľudí sa naviažu lode a odchod čo najskor smer Kyselica.
Kompa odchádza o 16.40, 17.10 a 17.40.
Mapka polohy novej lodenice
Mapa lodenica